מקדמה לטיפול

100.00

קטגוריה:

תיאור

במידה והתור יבוטל בטווח של פחות מ24 שעות לפני הטיפול, המקדמה לא תוחזר.
המקדמה תקוזז ממחיר הטיפול.

במידה וניאלץ לבטל את התור שלך בגלל סיבותינו (טכניות, עובדת חולה או כל סיבה אחרת) נחזיר לך את כספי המקדמה במלואם וללא אותיות קטנות ובמידי.
תודה!