REVIVE

323.00

תכשיר אקטיבי עוצמתי לעידון וטשטוש צלקות המורכב מחומרים שנאספו בקפידה במהלך שנות הפיתוח.
קומפלקס מהפכני של פפטידים ביוממטיים וגורמי גדילה המובילים להתחדשות מואצת של תאי האפידרמיס ולהשפעה אקטיבית על צלקות שלא נראתה עד היום בתכשיר משקם. במהלך הפיתוח שמנו דגש על מניעת היווצרותם של צלקות וטיפול בצלקות קיימות ותיקות. התכשיר מכיל קומפלקס רכיבים המעודדים בניית רקמות נמרצת ותקינה לאחר פציעה ובמקרים של תפקודי עור ירודים.

תיאור

 

ה-REVIVE הינו תכשיר אקטיבי עוצמתי לעידון וטשטוש צלקות המורכב מחומרים שנאספו בקפידה במהלך שנות הפיתוח.
קומפלקס מהפכני של פפטידים ביוממטיים וגורמי גדילה המובילים להתחדשות מואצת של תאי האפידרמיס ולהשפעה אקטיבית על צלקות שלא נראתה עד היום בתכשיר משקם. במהלך הפיתוח שמנו דגש על מניעת היווצרותם של צלקות וטיפול בצלקות קיימות ותיקות. התכשיר מכיל קומפלקס רכיבים המעודדים בניית רקמות נמרצת ותקינה לאחר פציעה ובמקרים של תפקודי עור ירודים.
התכשיר מהווה בשורה מהפכנית לסובלים מצלקות!